Nastup Curinog cvijeća u Omladinskom klubu, 1983. godine.

Centar kulturne djelatnosti mladih je organizacija koja je tijekom osamdesetih godina u nekoliko sekcija djelovala u gradu Slavonskom Brodu. Sjedište Centra bilo je u Omladinskom klubu na adresi Omladinska 8, ujedno i glavno kulturno okupljalište mladeži toga vremena.

O Omladinskom klubu[uredi]

Omladinski klub, Centar mladih ili CKDM-a (Centar kulturne djelatnosti mladih), tijekom osamdesetih godina imao je veliki utjecaj na odrastanje i kulturno uzdizanje mladih u Slavonskom Brodu. Klub je djelovao u nekoliko sekcija, od književnih, glazbenih, dramskih pa do likovnih, filmskih i drugih. U sklopu Centra mladih osnovana je i Radna zajednica Omladinskog kluba koja je služila za redovno poslovanje i održavanje Kluba, a preko koje je također mladima bila ponuđena mogućnost zarade džeparca po raznim firmama u gradu. Omladinski klub nalazio se u centru grada, ispod tadašnje trgovine Bambi, na adresi Omladinska 8 (danas Petra Krešimira IV).

U to vrijeme, dok je Omladinski klub radio, bio je točno ono što mu ime govori, centar okupljališta mladih. Prva smjena srednjoškolaca je poslije nastave u Klub navraćala na kavu, gdje se susretala s onima iz druge smjene (a oni su obavezno od kuće kretali sat ranije). Tokom tjedna u prostorijama Kluba igrao se Yamb, „Čovječe ne ljuti se“, Monopoly, kartalo se, pričalo se i dogovaralo za vikend.

Vikendom su sekcije održavale svoje programe. Između ostalog to su bili kazališno-scenski nastupi, književne večeri, čitanje poezije, glazbene slušaonice i glazbeno-scenski nastupi. Osim što su mladi Slavonskog Broda nastupali u tim scenskim izvedbama te na taj način svoje slobodno vrijeme trošili na nešto korisno, također su voditelji sekcija u Klub dovodili afirmirane i neafirmirane goste s područja bivše države. Program u organizaciji Omladinskog kluba nije se održavao isključivo u njegovim prostorijama već i na drugim mjestima poput Spomen doma "Đuro Salaj" (danas KKD IBM), domovima kulture Mjesnih zajednica, prostorima OOUR-a, škola i korza. Dan mladosti bio je jedan od datuma (25. svibanj) koji je obilovao tim programima, a redovito se niz godina završavao nekim velikim rock koncertom. Sva ta događanja pratio je LOB (List omladine Broda), u kojem su opet pisali mladi iznoseći svoja zapažanja, osvrte, kritike i prijedloge.

Kako samo ime kaže 'Centar KULTURNE djelatnosti mladih', kroz Omladinski klub je mladima Slavonskog Broda pružao dio svoje kulture, te im omogućio da i sami kroz razne sekcije doprinose tome.
Početkom Domovinskog rata Omladinski klub je prestao s radom i do danas ništa slično nije djelovalo u gradu.

Povijest Centra mladih[uredi]

U ljeto 1978. godine OK SSOH (Općinski komitet Saveza socijalističke omladine Hrvatske) pokreće inicijativu za adaptacijom podrumskog prostora ispod tadašnje trgovine Bambi (Omladinska 8), za potrebe kulturno-zabavnog života mladih. Sredstva je osigurala Skupština općine Slavonskog Broda te je izabrana komisija za praćenje izgradnje i stvaranje koncepcije rada Omladinskog kluba. Radove na adaptaciji radila je Obrtnička zadruga "Jedinstvo" iz Slavonskog Broda dok je projektne poslove napravila tvrtka "Projektbiro", također iz Slavonskog Broda. Prostor Omladinskog kluba bio je veličine 280 m2. Jednim djelom proteže se Omladinskom ulicom a drugim na Korzo. Bio je namijenjen okupljanju mladih i radu kulturnih organizacija koje su ga koristile shodno svojim potrebama i mogućnostima. Prostor Kluba sastojao se od sljedećih dijelova:

 • Radni dio - učionica, čitaonica, prostor za probe i sastanke, prostor za scenske nastupe i disco klub
 • Studio - oprema za snimanje te ozvučenje i rasvjetu prostora, potrebe disca i arhiva
 • Garderoba
 • Foaje
 • Kafić - šank, stolice i stolovi
 • Sanitarni čvor - muški, ženski i za osoblje

Usporedno s građevinsko-tehničkim poslovima radilo se i na organizaciji djelatnosti kluba, njegove funkcije i svrhe te raspodjeli tko će što raditi. Tako je donesena odluka da će CKDM-a (Centar kulturne djelatnosti mladih) djelovati u sljedećim sekcijama:

 • Književne večeri
 • Večeri poezije i šansone
 • Usmene novine
 • Filmska sekcija
 • Dramsko-scenski program
 • Glazbeno-scenski programi
 • Likovne kolonije
 • Glazbena slušaonica i putujuća dikoteka
 • Javne tribine
 • Savjetovanja i seminari

Omladinski klub otvoren je u prvoj polovici 1982. godine. Na na plenarnoj sjednici OK SSOH Slavonski Brod, održanoj 29. prosinca 1981. godine donijeto je nekoliko odluka koje su prethodile konstituiranju CKDM-e a one su:

 1. Centar kulturnih djelatnosti mladih je institucija, društvena organizacija, koja koordinira rad svih društvenih organizacija, kolektivnih članova SSOH sa područja kulture i informiranja.
 2. Djelatnost, način organiziranja te sam rad CKDM-e bit će reguliran Statutom koji će biti na raspravi u svim OO SSO.
 3. Do konačnog konstituiranja Skupštine CKDM-e dužnosti, prava i obaveze Skupštine vršit će OK SSOH Slavonski Brod te Predsjedništvo OK SSOH Slavonskog Broda.
 4. Radi redovnog obavljanja djelatnosti CKDM-e formira se Radna zajednica Omladinskog kluba, koju sačinjavaju radni ljudi prema opisu i popisu poslova koji će biti naknadno usvojeni.
 5. Od početka rada, pa u narednih šest mjeseci Radna zajednica će biti samoupravno organizirana pri Radničkom sveučilištu "Đuro Salaj" Slavonski Brod.
 6. Za rukovodioca Radne zajednice u osnivanju te u probnom radu imenuje se Dragutin Živković.
 7. Sredstva za rad Radne zajednice, Omladinskog kluba te CKDM-e osigurat će SIZ (Samoupravno-interesna zajednica) kulture općine Slavonski Brod, Skupština općine Slavonski Brod i druge DPO-e (Društveno političke organizacije).
 8. U što kraćem vremenu aktivirati rad ili osnovati organizacije sa područja kulture i informiranja.

Omladinski klub imao je svoj kućni red kojim su ustanovljena pravila za ulaz, izlaz te ponašanje korisnika i posjetioca. Da bi se ušlo ili djelovalo u prostorijama Omladinskog kluba potrebno je bilo postati njegovim članom i imati iskaznicu. Iskaznicu je izdavalo predsjedništvo Kluba na zahtjev pojedinca koji je podnio pristupnicu. Na prednjoj strani bili su osnovni podaci s imenom i prezimenom, brojem iskaznice te potpisom. Osim piva u prostorijama Kluba nije se točio alkohol.
Centar mladih bilo je tijelo koje je posjedovalo prostor, materijalna i financijska sredstva, osposobljene stručne službe i servise, koje su stajale na raspolaganju društvenim organizacijama mladih za realizaciju njihovih planova i programa. Istovremeno se kroz te uvjete radilo na animiranju samodjelatnosti mladih amatera. Jedna od važnijih djelatnosti Centra mladih bila je edukacija mladog čovjeka s kulturnim ostvarenjima.

Osim prostora Omladinskog kluba, program se još održavao u Spomen domu "Đuro Salaj", domovima kulture Mjesnih zajednica, prostorima OOUR-ma i školama. Otvaranjem CKDM-e mladi su dobili instituciju koja se brinula za njihov kulturno-zabavni život na području općine Slavonski Brod. CKDM-a je bila društvena organizacija koja je imala svoja radna tijela, ona su:

 1. Skupština - sačinjena o delegata iz društveno političkih organizacija i društvenih organizacija kolektivnih članova Saveza socijalističke omladine (književna, likovna, muzička omladina, Omladinska kazališna scena i Kino klub).
 2. Predsjedništvo
 3. Umjetnički savjeti
 4. Radna zajednica - sačinjavale su je profesionalno zaposlene osobe i to: rukovodilac Omladinskog kluba, tehnički rukovodilac, administrator, ugostiteljski radnici i čistačica. Prema potrebi za neke prateće programe bili su angažirani djelatnici Omladinske zadruge.

O radu Centra mladih[uredi]

Početkom ožujka 1987. godine u Erdutu kraj Osijeka održana je druga Skupština Centra mladih. Na skupštini su usvojeni izvještaji o radu sekcija u proteklom periodu te izabrano novo predsjedništvo i predsjednik. Zaključak Skupštine bio je da se dosta učinilo ali da se moglo više.

Izabrano predsjedništvo Centra mladih:

 • Omladinsko kazališna scena - Ivan Ivezić - Škot
 • List omladine Broda (LOB) - Neda Petračić
 • Radio - FAR - Zlatko Stanić
 • Književni klub - Borislav Stipić
 • Muzička omladina - Miljenko Bogdanović
 • Video sekcija - Srećko Kavka
 • TOC "Đuro Đaković" - Darija Tomičević
 • PPŠC - Katica Kozlović
 • CUO "Zlatko Šnajder" - Ivo Andrić
 • COUO "Rade Končar" - Vesna Gusak
 • Fakultet strojarstva - Zrinoslav Janković

Izvori[uredi]

 • BOL (Brodski omladinski list), "To The Club? Yeah!", 15. siječnja 1982. godine.
 • LOB, "Bilo dobro, mora bolje", 1987.
 • LOB, "Predsjedništvo Centra mladih", 1987.

Povezano[uredi]