Uputa: (sad) = razlika od trenutačne inačice, (pret) = razlika od prethodne inačice, m = manja promjena