Razni članci i objave iz povijesti brodske rock scene.

Rukovodstvu SSOH i članovima redakcije "Omladinskog lista"
Novinski članak.

"Ne, druže Kovačeviću, takve stavove ne možemo i nećemo prihvatit, jer ako netko priziva duh fašizma, bez obzira na to kako se oblači, kakvu glazbu voli i dali se efektira nazivom punker, rocker i slično, onda mu se treba suprostaviti organiziranom akcijom svih društveno-političkih snaga na čelu sa Savezom komunista i omladine" - Čitavi tekst u članku

U članku Omladinskog lista Josip Bošnjaković oštro napada novinara Ivicu Kovačevića koji je 5. ožujka 1982. godine u istim novinama objavio tekst pod naslovom "Punk". Kovačević je u članku između ostalog u jednom dijelu (kojeg citira i sam Bošnjaković), pokušao objasniti da punk kao pokret nema veze sa anarhijom i fašizmom već; "To što su se klinci obukli u punkere i izvikivali fašističke parole treba samo pripisati njihovom (pogrešnom!) shvaćanju punka kao revolucionarnog pokreta."
Bošnjaković je na to vrlo burno reagirao 9. travnja iste godine pode objavom Rukovodstvu SSOH i članovima redakcije "Omladinskog lista", gdje u pitanje političke odgovornosti dovodi Ivicu Kovačevića i čitavu redakciju Omladinskog lista.

Omladinski list, 9. travnja 1982., autor: Josip Bošnjaković